Thẻ Xanh theo diện bảo lãnh Gia Đình

Một người ngoại quốc có thể đủ điều kiện để xin thẻ xanh ở Mỹ nếu người đó:

 • Là thân nhân trực tiếp của một công dân Mỹ: (USCIS Link) “Thân nhân trực tiếp” bao gồm vợ chồng, con chưa lập gia đình ở độ tuổi dưới 21, và cha mẹ. Công dân Mỹ này phải từ 21 tuổi trở lên để nộp đơn cho thân nhân trực tiếp của mình. Visa định cư cho thân nhân trực tiếp của công dân Mỹ thuộc dạng ưu tiên hàng đầu của Bảo lãnh định cư, và không có giới hạn về số Visa được phát hành hằng năm như những dạng khác. Khi nộp hồ sơ, hồ sơ sẽ được ưu tiên giải quyết ngay mà không phải vào danh sách chờ đợi như những hồ sơ khác. “Thân nhân trực tiếp" của công dân Mỹ cũng có đủ điều kiện để điều chỉnh tình trạng nhập cư và nộp đơn xin thẻ xanh khi đang ở tại Mỹ mà không phải trở về nước của họ để phỏng vấn.
 • Là thành viên gia đình của một Thường trú nhân hợp pháp của Mỹ: Dạng nay bao gồm vợ, chồng, con còn độc thân dưới 21 tuổi, con trai và con gái chưa lập gia đình 21 tuổi trở lên.
 • Là thành viên gia đình của công dân Mỹ: Dạng nay bao gồm con trai hay con gái chưa lập gia đình 21 tuổi trở lên, con đã lập gia đình ở mọi lứa tuổi, và anh chị em ruột ở mọi lứa tuổi. Công dân Mỹ này phải từ 21 tuổi trở lên để nộp đơn cho các thành viên đã liệt kê ở trên. Visa nhập cư cho dạng "thành viên gia đình của công dân Mỹ" chỉ có số lượng hạn chế được cấp ra hằng năm, vì vậy thời gian xét duyệt lâu hơn.
 • Là thành viên thuộc nhóm đặc biệt: (USCIS Link) bao gồm vợ hoặc chồng hoặc con bị ngược đãi (VAWA), trường hợp không định cư K (Hôn phu/ Hôn thê), là người được sinh ra bởi một nhà ngoại giao nước ngoài đang ở Mỹ, trường hợp Visa không định cư dạng V hoặc người góa chồng (vợ) của một công dân Mỹ.

Các dạng Ưu Tiên:

Khi nộp đơn cho thân nhân, các dạng ưu tiên sau đây sẽ được áp dụng:

 • Thân nhân trực tiếp của một công dân Mỹ: được giải quyết ngay, không nằm trong những khung thời gian xữ lý như sau
 • Ưu tiên thứ nhất (F-1): con trai và con gái (21 tuổi trở lên) không kết hôn , của công dân Mỹ
 • Ưu tiên thứ hai (F-2A): vợ, chồng, con cái chưa lập gia đình (dưới 21 tuổi) của thường trú nhân
 • Ưu tiên thứ hai (F-2B): con trai và con gái chưa lập gia đình (21 tuổi trở lên) của thường trú nhân
 • Ưu tiên thứ ba (F-3): con trai và con gái đã lập gia đình (bất kỳ độ tuổi) của công dân Mỹ
 • Ưu tiên thứ tư (F-4): Anh chị em của công dân Mỹ

Khi quá trình xét duyệt hồ sơ xin Thẻ xanh hoàn tất, người được bảo lãnh Thẻ xanh có thể hoàn tất các thủ tục còn lại để đặt hẹn phỏng vấn Visa định cư . Thời gian cụ thể sẽ được dựa theo ngày nộp hồ sơ xin Thẻ xanh vào Sở Di Trú Hoa Kỳ.

“Ước tính” Thời gian xử lý:

 • Thân nhân trực tiếp của công dân Mỹ: ưu tiên 1. Thời gian xử lý khác nhau. Đối với đơn nộp bên ngoài nước Mỹ (sẽ phỏng vấn ở Lãnh Sự Quán), thời gian xử lý là 9- 12 tháng. Đối với đơn nộp tại Mỹ (Điều chỉnh tình trạng nhập cư), thời gian xử lý trung bình là 6 tháng.
 • Ưu tiên thứ nhất (F-1): 7 năm
 • Ưu tiên thứ hai (F-2A): 20-24 tháng
 • Ưu tiên thứ hai (F-2B): 6.5 năm
 • Ưu tiên thứ ba (F-3): 10.5- 11 năm
 • Ưu tiên thứ tư (F-4): 12.5- 13 năm

Thời gian xử lý trên được ước tính dựa vào thông tin của NVC Bulletin tháng 11/2016. Để có thông tin về thời gian xử lý chính xác, xin vui lòng kiểm tra trên trang web của USCIS và NVC.

Thẻ Xanh theo Diện Làm việc - Lao Động

Những cách chính để định cư tại Mỹ dựa trên việc làm hoặc lao động được liệt kê như sau:

 • Thẻ Xanh Khi Được Mời Làm Việc: (USCIS Link) Bạn có thể đủ điều kiện để trở thành thường trú nhân khi được mời làm việc lâu dài tại Mỹ.
 • Thẻ Xanh Thông Qua Đầu Tư: (USCIS Link) Những nhà đầu tư / doanh nhân hiện đang thực hiện việc đầu tư vào một doanh nghiệp giúp tạo ra công ăn việc làm tại Mỹ có thể nộp đơn xin thẻ xanh.
 • Thẻ Xanh Bằng Cách Tự Nộp Hồ Sơ: (USCIS Link) một số danh mục nhập cư cho phép bạn tự nộp hồ sơ cho chính mình. Tùy chọn này có sẵn cho: a) "Người nước ngoài có khả năng phi thường" hoặc b) cá nhân nhất định được cấp một khế ước lợi ích dân tộc.
 • Thẻ Xanh Qua Các Nhóm Công Việc Đặc Biệt: (USCIS Link) bạn có thể đủ điều kiện để nộp đơn xin thẻ xanh dựa trên những công việc hiện tại hoặc trước đây rơi vào nhóm chuyên biệt.

Những Cách Khác Để Có Được Thẻ Xanh

Tuy phần lớn người nhập cư vào Mỹ do được gia đình bảo lãnh, lao động, hoặc được mời làm việc, vẫn có nhiều cách khác mà bạn có thể áp dụng để có được thẻ xanh như: