Tiêu Chuẩn

Để nộp đơn trở thành công dân Mỹ theo dạng nhập tịch, bạn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu sau hoặc có hoàn cảnh đặc biệt.

 • La Thường trú nhân hợp pháp 5 năm trở lên

  Bạn phải có Thẻ xanh (thường trú nhân) ít nhất là 5 năm trước khi nộp đơn xin nhập quốc tịch My, hoặc ít nhất 3 năm nếu bạn đã trở thành Thường trú nhân vì kết hôn với một công dân Mỹ.

 • Sống ở Mỹ

  Bạn phải sống trên đất Mỹ ít nhất 30 tháng khi là một thường trú nhân, hoặc phải sống ở Mỹ ít nhất 18 tháng nếu kết hôn với một công dân Mỹ. Bạn không được đi ra ngoài nước Mỹ trên những chuyến đi quá 6 tháng trở lên.

 • 18 tuổi trở lên
  Đọc, viết, và nói tiếng Anh cơ bản
  Là người trung thực và tuân thủ pháp luật
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI ĐỂ TRỞ THÀNH CÔNG DÂN HOA KỲ

Một cá nhân có thể trở thành một công dân Mỹ bằng cách được sinh ra ở Mỹ hoặc thông qua việc nhập tịch.

Nhập tịch là gì?

Nhập tịch là quá trình mà một người không sinh ra tại Mỹ tự nguyện phải trải qua để trở thành một công dân hợp pháp. Bạn sẽ thường xuyên nghe thấy từ này trong suốt quá trình nhập cư. Nếu bạn không được sinh ra là một công dân Mỹ, bạn phải được nhập tịch để trở thành một công dân Mỹ.

Quá trình này mất bao lâu?

Nhập tịch là một quá trình lâu dài, tối thiểu thường là 4-6 năm, đó là lý do tại sao bạn muốn một ai đó có kinh nghiệm để hướng dẫn bạn. Nếu bạn không nộp đơn xin thẻ xanh từ đầu, hoặc rời nước Mỹ cho các chuyến đi dài hạn, bạn có thể còn phải chờ đợi lâu hơn thời gian 4 -6 năm nữa.