Nếu bạn đang ở Mỹ, bạn có thể xin điều chỉnh tình trạng nhập cư của mình và nhận được thẻ xanh mà không cần phải quay trở lại quốc gia của mình để phỏng vấn Visa ở lãnh sự quán Mỹ trên quốc gia đó. Có rất nhiều dạng khác nhau nhưng phần lớn những người nhập cư đủ điều kiện nhận được thẻ xanh thông qua việc một thành viên gia đình ( là công dân Mỹ) hoặc công ty bảo lãnh. Liên lạc với chúng tôi nếu bạn hiện đang ở Mỹ và cần sự giúp đỡ với việc nộp đơn xin Thẻ xanh thông qua 2 dạng này.

Nếu Visa Mỹ hoặc thời hạn lưu trú đã kết thúc, bạn hiện đang ở Mỹ bất hợp pháp. Chúng tôi đề nghị bạn liên hệ một luật sư nhập cư nơi bạn đang ở càng sớm càng tốt hoặc có thể liên lạc với chúng tôi ngay lập tức để được hỗ trợ.