Là một công dân Mỹ hoặc thường trú nhân hợp pháp, bạn có thể bảo lãnh các thành viên gia đình của mình đến Mỹ thường trú nếu họ phù hợp với các danh mục nhập cư Visa. Xin vui lòng bấm vào đây để kiểm tra điều kiện xin Visa nhập cư cho thân nhân của mình.

Nếu người thân của bạn không có đủ những điều kiện xin Thẻ xanh, bạn vẫn có thể bảo lãnh cho họ đến Mỹ theo những dạng sau:

  • Khách tham quan ngắn hạn (Visa B1 / B2): Để được visa du lịch Mỹ là cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, việc xin Visa có thể dễ dàng hơn rất nhiều nếu thân nhân (hoặc bạn bè) của bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu và chuẩn bị tốt cho buổi phỏng vấn Visa. Chúng tôi có thể giúp họ chuẩn bị toàn bộ quá trình xin visa, thu thập đầy đủ các tài liệu và chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn để chắc chắn rằng họ sẽ có cơ hội cao được chấp thuận.
  • Lao động ngắn hạn (Phổ biến nhất là visa H1-B): Nếu bạn sở hữu một doanh nghiệp đủ điều kiện, chúng tôi có thể giúp bạn bảo lãnh người thân hoặc bạn bè của bạn tới Mỹ để làm việc cho bạn.
  • Du học (Visa F-1 hoặc J-1): chúng tôi có thể giúp đỡ cho người thân của bạn đến Mỹ để lãnh hội một nền giáo dục đẳng cấp nhất thế giới. Những chương trình đào tạo để Du học Mỹ của chúng tôi được thiết kế linh hoạt nhầm đáp ứng nhu cầu của mỗi học sinh để giúp họ tỏa sáng, và vượt trội những học sinh khác khi phỏng vấn visa F-1, cũng như chuẩn bị giúp cho học sinh thích nghi với một bước ngoặt mới trong cuộc sống của mình ở Mỹ.